Zapytania

ZAPYTANIE NR 12/1.2/2019/UZ

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 12/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. zaawansowanych procesów utleniania”.

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE NR 11/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 11/1.2/2019 na dostawę środków piorących wraz z technologią prania.

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE NR 10/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 10/1.2/2019 na dostawę mat na cele badawcze.

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE NR 9/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 9/1.2/2019 na wynajem systemu modelowej oczyszczalni ścieków na cele badawcze.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE NR 8/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 8/1.2/2019 na wynajem automatycznego systemu dozowania roztworu apreterskiego.

Specyfikacja techniczna

Formularz ofertowy

Umowa o poufności

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE NR 7/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 7/1.2/2019 na wynajem specjalistycznego zespołu urządzeń apreterskich.

Specyfikacja techniczna

Formularz ofertowy

Umowa o poufności

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE NR 6/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 6/1.2/2019 na dostawę odczynników chemiczych.

Formularz ofertowy

Oświadczenie dostawcy

Umowa

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie przetargu nr 6/1.2/2019

ZAPYTANIE NR 5/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 5/1.2/2019 na wykonanie usługi badania cytotoksyczności, działania uczulającego oraz drażniącego.

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Umowa

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie przetargu nr 5/1.2/2019

ZAPYTANIE NR 4/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 4/1.2/2019 na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu do prac badawczych.

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Umowa

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie przetargu nr 5/1.2/2019

Odpowiedzi na pytania nr 1

ZAPYTANIE NR 3/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 3/1.2/2019 na wynajem aparatury badawczej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.

Specyfikacja techniczna

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie przetargu nr 3/1.2/2019

ZAPYTANIE NR 2/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy na złożenie oferty w ramach postępowania nr 2/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. chemii”.

Oświadczenie wykonawcy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie przetargu nr 2/1.2/2019

ZAPYTANIE NR 1/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy na złożenie oferty w ramach postępowania nr 2/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. chemii”.

Oświadczenie wykonawcy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie przetargu nr 1/1.2/2019