Nowe technologie

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. jako pionier w Polsce zastosował innowacyjną technologię uszlachetniania tkanin, która zapobiega rozwojowi drobnoustrojów. Rozwiązanie to jest wynikiem wieloletnich badań jednostki badawczo-rozwojowej. Innowacyjność tej metody została zweryfikowana przez ekspertów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jej nowość została potwierdzona patentem na wynalazek o numerze 224478. Poziom wynalazczości tej technologii został badany na skalę światową. Usługa przeciwdrobnoustrojowego uszlachetniania tkanin dla naszych klientów świadczona jest w standardzie.

Źródła powstania technologii:

Raporty ogólnodostępne oraz długoletnia współpraca z zakładami opieki zdrowotnej ujawniają poważny problem z infekcjami szpitalnymi, które nie wykazują objawów inkubacji u pacjentów podczas ich przyjęcia na oddział. Infekcje bakteryjne i grzybicze, które nasilają się z powodu obniżonej odporności chorych, są głównymi czynnikami, które przyczyniają się do wzrostu liczby przypadków infekcji szpitalnych. Inne przyczyny to pojawianie się odpornych mikroorganizmów, bardziej skomplikowane zabiegi medyczne oraz wykonywanie inwazyjnych procedur. Według raportów, od 3% do 10% chorych, którzy zostali hospitalizowani, zostaje zakażonych w szpitalu, a wskaźnik umieralności z powodu infekcji wynosi 1%. Te infekcje skutkują wydłużeniem pobytu w szpitalu nawet o 10 dni, co prowadzi do znacznego wzrostu kosztów ponoszonych przez jednostki służby zdrowia. Niestety, standardowe technologie prania stosowane w zakładach pralniczych w Polsce nie zapewniają dostatecznej ochrony pacjentów i personelu medycznego przed wtórnymi zakażeniami. Technologie te mają na celu jedynie usunięcie zabrudzeń i dezynfekcję tekstyliów w procesie prania, a nie zabezpieczenie tkanin przed wtórnym skażeniem mikroorganizmami podczas użytkowania. Wiele publikacji wskazuje na zanieczyszczenie bielizny i powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej, które mogą zawierać nawet do 108 jednostek drobnoustrojów na każde 100 cm².

Kraje Europy:

 • Zakażenia szpitalne dotyczą 3,2 mln pacjentów rocznie,
 • Śmiertelność z powodu zakażeń wynosi około 25 tys. rocznie,
 • Roczny koszt hospitalizacji z powodu zakażeń szpitalnych waha się w granicach 13-24 mld €
 • - przedłużona hospitalizacja,

  - dodatkowe leki w tym antybiotyki szerokospektralne.

Problem dodatkowy:

 • Zakażenia związane z opieką zdrowotną sprzyjają rozprzestrzenianiu się antybiotykoodporności drobnoustrojów.

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. opracował nową technologię przeciwdrobnoustrojowego uszlachetniania tkanin, aby rozwiązać opisany powyżej problem. Ta innowacyjna metoda nie tylko spełnia standardowe certyfikowane technologie pralnicze, ale również chroni tekstylia przed nadmiernym zanieczyszczeniem drobnoustrojami podczas użytkowania.

Na czym polega innowacyjność stosowanej technologii?

 • Dzięki zastosowaniu technologii możliwe jest przywrócenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych tkaninom w czasie konserwacji, co pozwala nadać tym materiałom właściwości, których wcześniej nie posiadały lub zostały utracone.
 • Ta technologia jest bezpieczna dla użytkowników, a uszlachetnione tkaniny nie wywołują podrażnień ani alergii. Co więcej, korzystanie z takich tkanin nie zakłóca naturalnej mikroflory skóry.
 • Dzięki tej technologii można dostosować poziom aktywności przeciwdrobnoustrojowej do potrzeb użytkownika.
 • Tkaniny uszlachetnione tą technologią posiadają wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową, co zostało potwierdzone badaniami zgodnymi z normą PN-EN ISO 20743: 2009 dla dwóch wzorcowych szczepów bakterii - Escherichia coli i Staphylococcus aureus oraz wzorcowego szczepu grzyba Candida albicans.

Czy technologia jest skuteczna w warunkach rzeczywistych?

Oczywiście, technologia jest skuteczna, podczas jej stosowana w środowisku docelowym. W Polsce przeprowadzono badania na oddziałach chirurgicznych w pięciu placówkach medycznych, które wykazały korzystne tendencje związane z zastosowaniem bielizny przeciwdrobnoustrojowej przez pacjentów i personelu. Wśród pozytywnych skutków można wymienić:

 • Obniżenie liczby zakażeń w miejscu operacji,
 • Spadek zakażeń łożyska naczyniowego, bez zakażeń odcewnikowych,
 • Ogólne zmniejszenie częstotliwości zakażeń w porównaniu z okresem, kiedy nie stosowano uszlachetnionej bielizny.
 • Tkaniny uszlachetnione tą technologią posiadają wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową, co zostało potwierdzone badaniami zgodnymi z normą PN-EN ISO 20743: 2009 dla dwóch wzorcowych szczepów bakterii - Escherichia coli i Staphylococcus aureus oraz wzorcowego szczepu grzyba Candida albicans.

W niektórych jednostkach objętych badaniami zaobserwowano również:

 • Istotne statystycznie zmniejszenie liczby zakażeń gronkowcem MRSA oraz pałeczkami Gram-ujemnymi produkującymi beta-laktamazy typu AmpC,
 • Obniżenie częstości występowania bakterii Clostridium difficile,
 • Zmniejszenie liczby patogenów alarmowych.Zmniejszenie liczby patogenów alarmowych.